Dit biedt ons basisonderwijs

Groepen De Schutsluis

De Schutsluis actueel

Kalender

Schoolreisje onderbouw (groep 1&2)

Schoolreisje midden-/bovenbouw (groep 3-6)

Roos jarig

Kasper jarig

Parnassys

Via het ouderportaal kunt u meekijken naar de vorderingen van uw kind(eren).

Kindcentrum De Schutsluis biedt passend onderwijs
op de basisschool!