Dit biedt ons basisonderwijs

De Schutsluis actueel

Kalender

Milan jarig

Theatervoorstelling groep 3&4

Studiedag School

Gerjo jarig

Parnassys

Via het ouderportaal kunt u meekijken naar de vorderingen van uw kind(eren).

Kindcentrum De Schutsluis biedt passend onderwijs
op de basisschool!