Informatiegids

Actuele informatie over het Coronavirus


Laatst bijgewerkt op: 6 oktober 2020.

Basisschool en kinderopvang weer volledig open

Het kabinet heeft besloten dat alle kinderen in deze bijzondere situatie wat betreft het Coronavirus vijf dagen per week onderwijs blijven krijgen. Kinderen in het reguliere basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs gaan weer volledig naar school. Dit geldt ook voor nieuwkomers (kinderen die nog maar kort in Nederland zijn, bijvoorbeeld kinderen van asielzoekers of arbeidsmigranten).

Maatregelen:

  • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school, ouders van kinderen op het kinderdagverblijf mogen hun kinderen wel brengen.
  • Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep.
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.
  • Veel aandacht voor goed handen wassen.
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
  • Geen handen schudden.
  • Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijzend personeel blijven thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts.
  • Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.
  • Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school.

1,5 meter

Kinderen in kinderopvang en in het basisonderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren.
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig onderling anderhalve meter afstand te houden en ten opzichte van volwassenen daar waar mogelijk.
Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand tussen leerling en leerkracht te houden. Personeelsleden onderling moeten de afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Mondkapjes

Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij kinderen is de kans op besmetting klein en de risico’s zijn beperkt. Er zijn duidelijke afspraken wanneer je als onderwijspersoneel of leerling thuis blijft. Ook zijn er duidelijke afspraken over de 1,5 meter afstand, dit is alleen tussen volwassen verplicht.

Continurooster

Om haal- en brengbeweging van ouders zoveel mogelijk te voorkomen hanteren alle scholen van Accrete een continurooster. Alle kinderen blijven tussen de middag over op school.

Testen

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Op de pagina Testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Gymles

Kinderen van 1 klas krijgen samen binnen of buiten gym.

Kinderopvang

De kinderdagopvang is volledig open voor kinderen van 0 tot 4 jaar, zij kunnen volgens contracturen naar de opvang. De BSO is ook geopend volgens contracturen.

Meer informatie

Alle GGD’s volgen de situatie rondom het Coronavirus op de voet; dit doen ze samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio. Ook worden de huisartsen in onze regio regelmatig geïnformeerd.

Website RIVM: Veelgestelde vragen en antwoorden over coronavirus voor algemeen publiek
Website GGD-IJsselland: Veelgestelde vragen en antwoorden over coronavirus en kinderopvang
W
ebsite Rijksoverheid: Richtlijnen en veel gestelde vragen en antwoorden

Staat uw antwoord hier niet tussen? Bel dan het team infectieziektebestrijding van GGD IJsselland via het telefoonnummer: 038 - 428 16 56 of gebruik ons contactformulier. Het landelijk informatienummer voor Corona is: 0800-1351.

Kindcentrum De Schutsluis biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!